HOUTROT

HOUTROT REPARATIE

WAT IS HOUTROT

Houtrot ontstaat meestal op onderdorpels en hoekverbindingen en is herkenbaar aan de roestbruine kleur en de zachte structuur. De oorzaak van houtrot is de aantasting van het hout door de groei van schimmels door langdurige vochtigheid.

Houtrot is te herkennen aan de volgende punten:

 • Zacht en bruin-zwart verkleurd hout.
 • Vochtverzadiging.
 • Zwel en krimpeffecten.
 • Vervorming van het verfsysteem.
 • Inklinking en insnoering (indeuken) van het verfsysteem.
 • Het uitvallen van aangetaste delen.

Houtrot kan worden gemeten door het inprikken met een botte priem. In ernstige gevallen is houtrot visueel waar te nemen. Kijk naar de kenmerken van houtrot. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een vochtmeter om te bepalen wat de houtvochtigheid is.

Oorzaken

Houtrot is het gevolg van schimmelgroei. Onder bepaalde omstandigheden zullen deze groeien en het hout aantasten. Onderstaande factoren dienen aanwezig te zijn voor het ontstaan schimmels en houtrot als gevolg daarvan:

 • Een houtvochtgehalte van meer dan 20% gedurende langere tijd.
 • Een temperatuur van hoger dan 18 graden Celsius.
 • Voldoende lucht, schimmels die houtrot veroorzaken hebben zuurstof nodig.
 • Een voedingsbodem, hout in dit geval.

Een te hoog vochtigheidsgehalte is vaak een gevolg van een foute detaillering en een slechte bescherming van het hout.
Een aantal zaken die de kans op houtrot aanzienlijk vergroten zijn;

 • Openstaande verbindingen, waardoor inwatering ontstaat door capillaire naden.
 • Een ongeschikt verfsysteem en/of slechte toestand van het schilderwerk.
 • Constructiefouten.
 • Inwatering via ondeugdelijke beglazing.
 • Onbehandelde kopse kanten.

Afhankelijk van de mate waarin houtrot voorkomt zal er moeten worden beslist of het element zal worden vervangen of dat de aangetaste delen worden hersteld door middel van deelvervanging of gerepareerd worden met een hout reparatiemiddel. De kosten van het herstel en de beoogde levensduur van het kozijn spelen hierbij een belangrijke rol. De keuze van vervangen of herstellen hangt zoals aangegeven af van de mate van aantasting. In het onderstaande schema staat aangegeven wanneer welke optie wordt toegepast:

 • Geringe aantasting zacht hout: preventieve maatregelen, eventueel plaatselijk verduurzamen.
 • Aantasting
 • Aantasting >10cm3: deelvervanging en preventieve maatregelen.
 • Aantasting >10cm3: kozijnvervanging.
 • Als je de kosten voor de reparatie meer zijn dan 50% van de vervangingskosten dan kan men het beste kiezen voor vervanging.

Het beste is natuurlijk altijd nog het voorkomen van vochtintrekking!!!

REPAIRE CARE

VOOR PROFESSIONALS

Repair Care International staat voor totaaloplossingen in duurzaam houtherstel en -onderhoud. Houtrot is een steeds vaker terugkomend probleem bij onderhoudswerkzaamheden aan diverse projecten. Oorzaken daarvan zijn vaak achterstallig onderhoud en verkeerde constructies van houtverbindingen. En daarbij komen behoorlijke kosten om de hoek kijken indien kozijnen moeten worden vervangen.

Compleet onderhoudssysteem:

Met Repair Care Systems behoort de kostbare vervanging van kozijnen en eventuele overige gevelelementen - waar mogelijk - tot het verleden. Repair Care Systems staat voor preventief onderhoud van al uw geveltimmerwerk. Voor dit onderhoud worden speciaal ontwikkelde epoxyproducten, een beglazingssysteem en diverse accessoires op de markt gebracht. Te samen vormen zij een compleet onderhoudssysteem, dat het mogelijk maakt houtwerk duurzaam te behouden en zonodig te renoveren. Dit alles bovendien tien jaar gegarandeerd!

Overschilderbaar:

Bij het gebruik van Repair Care Systems wordt slechts het aangetaste hout verwijderd waarna deze plek wordt opgevuld met de speciale epoxies. Nadat deze uitgehard zijn, hebben zij dezelfde eigenschappen als hout en kunnen ze eenvoudig worden overgeschilderd. Na de reparatie is er geen verschil meer zichtbaar.

Onderzoek en advisering:

Wilt u weten of het revolutionaire Repair Care Systems ook in uw geval dé oplossing betekent? Neem dan Contact op met Unideck Bouw & Onderhoud.