GARANTIE

OnderhoudNL Garantie-bedrijven

OnderhoudNL Garantie-bedrijven zijn schildersbedrijven, schilders, glaszetters en onderhoudsspecialisten die werken volgens de kwaliteits­normen van de Stichting AF-Erkenningsregeling (handelend onder de naam OnderhoudNL Garantie). De AF-Erkennings­regeling (handelend onder de naam OnderhoudNL Garantie) is in 1995 ingevoerd op initiatief van FOSAG (lees: OnderhoudNL), de ondernemersorganisatie voor de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings-en glasbranche. Aan OnderhoudNL Garantie kunnen alleen bedrijven deelnemen die in het bezit zijn van alle vak-en bedrijfstechnische diplo­ma's.

Deze unieke regeling biedt u optimale zekerheid, vakkundigheid en betrouwbaarheid van het OnderhoudNL Garantie-bedrijf (schilders, schildersbedrijf, glaszetter, onderhoudsbedrijf) waarmee u in zee gaat én over de kwaliteit van de opgeleverde schilderwerken, onderhoudswerken, de service en de (nakomings-)garantie. In Nederland zijn ruim 1.200 OnderhoudNL Garantie-bedrijven.

Unideck Bouw & Onderhoud geeft u recht op 4 jaar garantie* op het door ons geleverde binnenschilderwerk en 2 jaar op buitenschilderwerk.

Werkwijze en garantie

U besluit ons te bellen of een e-mail te sturen om een offerte uit te laten brengen om bijvoorbeeld uw woning aan de buitenzijde te laten schilderen. Hoe gaat het dan verder?

Stap 1: de offerte

Wij maken met u een afspraak om te komen kijken en praten wat u geschilderd wilt hebben. Aarzel niet om ons advies te vragen! Op basis van ons gesprek en de maten die worden ingemeten ontvangt u van ons een vrijblijvend een complete offerte waarin alle belangrijke aspecten helder zijn beschreven. De aard en omvang van de werkzaamheden, de materialen, de benodigde tijd, de planning, etc. Net zo helder zijn de afspraken over de kosten, waarbij de begroting is afgestemd op de algemene en specifieke kenmerken van uw opdracht.

- Als wij de werkzaamheden aannemen dan komen wij met u voor een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
- Bij het uitbrengen van een richtprijs doen wij u een zo nauwkeurige mogelijke schatting van de kosten van het werk. Op basis van nacalculatie worden de gewerkte uren en het verbruikte materiaal in rekening gebracht.
- Op basis van regie doen wij u een nauwkeurige opgave van het uurtarief en de kosten voor de benodigde materialen. 

Stap 2: de uitvoering

Als u akkoord gaat met de offerte dan starten wij met de voorbereidingen. U ontvangt van ons een bevestiging van de opdracht waarin een indicatie van de planning is opgenomen. In dit stadium kunnen kleuren worden uitgezocht. Wij maken een werkmap voor onze schilders die bij u komen werken. Deze werkmap wordt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden doorgenomen met de schilders. In de werkmap staan de afspraken die we met u hebben gemaakt.

Stap 3: de factuur

Als we bij u zijn gestart met de werkzaamheden ontvangt u een deelfactuur van 40% van het totaalbedrag als aanbetaling. Als het uitvoeren van de werkzaamheden meer dan 5 werkdagen in beslag nemen ontvangt u van ons halverwege de werkzaamheden een tweede deelfactuur van 50% van het totaalbedrag. 10% van het totaalbedrag wordt gefactureerd als wij de werkzaamheden hebben opgeleverd en zijn afgerond. De gegevens van de werkzaamheden die we voor u hebben uitgevoerd worden bij ons minimaal 8 jaar bewaard.

Garantie

Uiteraard zijn wij ook helder over de garantie op uitgevoerd werk: die is minimaal twee jaar op het buitenwerk en vier jaar op het binnenwerk, afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen. Wij garanderen dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende de vaste termijnen kosteloos zullen worden verholpen, tenzij aangetoond kan worden dat het gebrek geen verband houdt met het werk.

Garantie buitenschilderwerk

Wij garanderen dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:

- voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;
- voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
- wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant. 

De eerste 2 jaar, rekenend vanaf de datum van oplevering, geven wij 100% garantie op het schilderwerk exclusief mechanische beschadigingen. Volgens de cyclus hebben de liggende delen van het buitenschilderwerk na 2 jaar een kleine onderhoudsbeurt nodig. Mocht u besluiten om na 2 jaar een kleine onderhoudsbeurt uit te laten voeren aan de liggende delen van het buitenschilderwerk dan verlengen wij de garantie tot 4 jaar.

Garantie binnenschilderwerk

Wij garanderen dat het uitgevoerde binnenschilderwerk:

- voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
- wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens voorschriften van de fabrikant.
De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden

Onderhoudscontract schilderwerk, hoe werkt het

Het Onderhoudsgarantieplan van Unideck Bouw & Onderhoud start met een volledige onderhoudsbeurt. Op deze manier krijgen we een mooi referentiepunt van waaruit we het verdere onderhoud van uw woning plannen. Wij maken een onderhoudsplan op maat voor uw object of voor uw VVE en bespreken deze. Daarna verzorgen wij het schilderwerk en onderhouden van de toekomst. Dit betekent zowel volledige onderhoudsbeurten als het tussentijds controleren, schoonmaken, repareren en bijwerken van het schilderwerk. Naast het schilderwerk nemen wij ook altijd de verantwoordelijkheid om eventueel houtrot, stucwerk, timmer- of andere herstelwerkzaamheden op ons te nemen. Het HuisSchilderPlan is daarom een vorm van totaal onderhoud, zonder zorgen.

Elk onderhoudscontract is maatwerk

Wij maken altijd een onderhoudsplan op maat. Ieder huis en elke wens van de klant is immers anders. Standaard gaan wij hierbinnen echter voor de hoogste kwaliteit. Dit betekent onder andere dat wij altijd werken met de nieuwste en beste producten van Sigma Coatings. De gemiddelde cyclus van een onderhoudsplan is 10 tot 12 jaar. Hierbij gaan wij er altijd vanuit dat we eerst starten met een volledige onderhoudsbeurt. Op basis van uw wensen en ons advies voeren wij vervolgens tussentijdse controles uit. Doen inspectie en schoonmaakwerkzaamheden en maken reparaties.

Als u een onderhoudscontract wilt voor uw schilderwerk, dan ontvangt u van ons na de eerste beurt een schema waarin chronologisch staat welke werkzaamheden wanneer noodzakelijk zijn. U heeft dus altijd uw onderhoud voor de komende jaren in een overzicht beschikbaar. Als tijdens de tussentijdse controles blijkt dat een onder eerder of later moet, dan wordt dat in overleg met u afgestemd.

De kosten voor het uitgevoerde werk krijgt u dus altijd vooraf inzichtelijk. U betaalt de werkzaamheden dus gewoon tijdens en na de uitvoering. Inzichtelijk en beheersbaar noemen we dat. Als u voor het onderhoudscontract kiest, dan kiest u voor zekerheid en flexibiliteit in één. Als u tussentijds uw woning wilt verkopen dan is uw HuisSchilderPlan gewoon overdraagbaar op de nieuwe bewoners. Hiermee kunt u de historie van het schilderwerk makkelijk inzichtelijk maken. Dit komt de woningwaarde altijd ten goede.